Over ons

Stichting De Brug heeft een eigen kringloopbedrijf, namelijk De Brug Kringloop. Op meer dan 1000 m2 winkeloppervlakte wordt een groot assortiment tweedehands goederen te koop aangeboden.

Werkervaringsbedrijf

De Brug Kringloop is geen gewoon kringloopbedrijf. Het is een werkervaringsbedrijf, dat een belangrijke schakel vormt in het re-integratieproject van mensen met verslavingsproblematiek, die bij De Brug een zorgtraject volgen. Daardoor voorziet De Brug in een compleet aanbod van zorg: behandeling, begeleiding en dagbesteding. Naast cliënten van De Brug werken er verschillende andere doelgroepen: bijstandsgerechtigden uit de Gemeente Katwijk, mensen met een taakstraf vanuit de reclassering of bureau Halt en stagiaires die hun maatschappelijke-, snuffel- of beroepsstages in de kringloop kunnen doen.

Identiteit

De christelijke identiteit van De Brug klinkt door in hoe wij met cliënten omgaan. Bij De Brug Kringloop is ieder mens kostbaar en uniek. Wij onderschrijven het verlangen van onze cliënten om geen nummer te zijn. Wij zijn bewogen met de cliënt en betrokken bij zijn of haar situatie. Cliënten maar ook collega’s, klanten en externe relaties kunnen (of mogen) rekenen op een vriendelijke benadering.

Privacy

De Brug Kringloop gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over welke gegevens wij verzamelen verwijzen wij naar de privacyverklaring van Stichting De Brug.

(https://debrughelpt.nl/clientinformatie/privacy/)

Hergebruik

In de werkplaats wordt door iedereen dagelijks hard gewerkt om de aangeleverde en opgehaalde spullen te sorteren, schoon te maken en indien nodig te repareren. Dit gebeurt onder leiding van een aantal professionele begeleiders en een groep enthousiaste vrijwilligers. Daarna kunnen de spullen in de winkel worden verkocht. Wat niet meer verkocht kan worden wordt op een verantwoorde manier verwerkt. Daarmee levert de Brug Kringloop ook een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van de afvalstroom. De Brug Kringloop is lid van de BKN Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

Ruim 10 jaar geleden startte De Brug Kringloop haar werk in Katwijk. In die periode is het uitgegroeid tot één van de grotere kringloopwinkels van de regio. Vijf dagen in de week is het in het pand aan de Heerenweg in Katwijk een drukte van belang. Niet alleen met mensen die op zoek zijn naar leuke of noodzakelijke artikelen. Ook mensen die spullen kwijt willen, weten de weg naar De Brug Kringloop te vinden Op deze wijze levert De Brug Kringloop een belangrijke bijdrage aan een meer duurzame samenleving.
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor en vraag naar kwaliteit. Ook binnen de kringloopwereld is daar aandacht voor. De landelijke branchevereniging van kringloopbedrijven (BKN) heeft daarom het initiatief genomen tot het instellen van een keurmerk. Kringloopbedrijven die aan dat keurmerk voldoen, hebben aangetoond op een professionele, veilige en verantwoordelijke manier met mensen en materieel om te gaan. De Brug Kringloop is dan ook trots dat, na een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijk bureau, aan hen dit keurmerk is verleend.
Eind december kwam burgemeester Visser naar de Heerenweg om aan Henk Binnendijk (coördinator van De Brug Kringloop) het keurmerk uit te reiken. Niet alleen een mooie oorkonde maar ook een muurschild wat aan elke bezoeker duidelijk maakt dat deze winkel ‘100% kringloop’ is. De uitreiking werd bijgewoond door de vele vrijwilligers en de medewerkers die iedere dag opnieuw zo’n belangrijke bijdrage aan het succes van De Brug Kringloop leveren.

Verkoopvoorwaarden

Er zijn verkoopvoorwaarden opgesteld, deze kunt u raadplegen op: Verkoopvoorwaarden De Brug Kringloop

Jaarverslag 2020

Ook in 2020 mocht De Brug Kringloop een zinvolle bijdrage leveren in het re-integratieproces van mensen die bij De Brug in behandeling zijn en geen werk of andere daginvulling hebben. In de werkplaats wordt elke dag hard gewerkt om de niet aflatende stroom goederen te verwerken en in de winkel te krijgen. Hoewel het aantal binnenkomende goederen het afgelopen jaar behoorlijk is toegenomen, is het weer gelukt om alles te verwerken en bijna alles te verkopen. Lees meer hierover in het betreffende nieuwsbericht.

In 2017 zijn we gestart om de kringloop open te stellen voor mensen die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan een tijdelijke werkplek. Soms om weer onder de mensen te komen, om herstel te vinden of om te ontdekken waar iemands kwaliteiten liggen. We hebben mogen ervaren dat dit een goede beslissing was.

 

De Brug Kringloop